ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Учениците от Випуск 2019 получиха своите свидетелства за завършено основно образование.

Учениците от Випуск 2019 получиха своите свидетелства за завършено основно образование.

Учениците от Випуск 2019 получиха своите свидетелства за завършено основно образование. На четирима от тях се връчиха грамоти и награди за отличен успех. Седмокласниците изразиха своята благодарност към учителите и им поднесоха красиви букети. След официалната част, купонът продължи в „Парно бар“.