ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

През последната седмица на февруари отбелязахме Деня на розовата фланелка. Този ден е посветен на борбата срещу училищния тормоз. Всеизвестен факт е, че вербалната, психическата и физическата агресия сред учениците нараства. Всички единодушно се съгласиха, че искат да учат и да растат в спокойна и приятелска обстановка и обещаха да положат необходимите усилия това да се случи.