ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Проект „Твоят час” - фаза 2

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи спецефечни знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/

През 2017-2018 учебна година продължава работата по проект „Твоят час” на Министерството на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Целите на проекта отново са преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения при усвояването на учебното съдържание, включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности, превръщане на училището в по- привлекателно място за децата, създаване на механизми за активно включване на общността и родителите в училищния живот, прилагане на електронни продукти в процеса на обучение за създаване на една по-позитивна и приятна среда.

Както миналата година и тази в училището се проведе анкета сред учениците, на базата на която се сформираха отново групи по интереси и групи за преодоляване на образователните дефицити. За разлика от предходната година, в тази броят на групите по интереси се намали с две, за сметка на броя на групите за преодоляване на обучителните затруднения. Те се увеличиха с една, защото се сформира група и в прогимназиален етап – „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова – старши учител по математика. В начален етап се запазват две групи по български:

 • „Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова
 • „Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева

и две по математика:

 • „Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова
 • „Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова

Общият брой на децата обхванати в групите за преодоляване на затрудненията е 45. Броят на учениците, участващи в групите по интереси е 127 и са разпределени в следните дейности:

 • „Активни и здрави” – ръководител Станимира Раева
 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
 • Две групи по футбол с ръководител Калчо Калчев

Основна цел и тази учебна година ще бъде създаването на условия за повишаване на потенциала на учениците, на възможностите им за успешно завършване на основното им образование и развиването и надграждането на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Твоят час, изява Магията на танца

 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Твоят час, изява Магията на танца - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова

 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова

 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова

 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова

 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова

 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова

 • „Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова

 • „Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова

 • „Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева

 • „Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Футбол” с ръководител Калчо Калчев

 • „Футбол” с ръководител Калчо Калчев - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Футбол” с ръководител Калчо Калчев - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Футбол” с ръководител Калчо Калчев - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Футбол” с ръководител Калчо Калчев - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Футбол” с ръководител Калчо Калчев - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Футбол” с ръководител Калчо Калчев - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

http://tvoiatchas.mon.bg