ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Проект „Твоят час” - фаза 1

През месец ноември стартира нов проект на Министерство на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е под надслов „Твоят час”. Целите на проекта са: преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения при усвояване на учебното съдържание; включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности; превръщане на училището в по-привлекателно място за децата; създаване на механизми за активно включване на общността и родителите в училищния живот, прилагане на електронни продукти в процеса на обучение за създаване на позитивна среда.

В нашето училище се проведе анкета сред учениците, на базата на която се сформираха четири обучителни групи за преодоляване на образователните дефицити по български език и математика с ръководители Д. Александрова, Т. Стоянова, Л. Генова и М. Апостолова и девет групи за занимания по интереси:

„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци

 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • „Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Знам и творя в компютърния свят” с ръководител Н. Желязкова

 • Знам и творя в компютърния свят по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Знам и творя в компютърния свят по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Знам и творя в компютърния свят по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Компютърът – мой приятел” с ръководител Ел. Николова - групи по информационни технологии

 • Компютърът - мой приятел по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Компютърът - мой приятел по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Компютърът - мой приятел по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Компютърът - мой приятел по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Компютърът - мой приятел по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Бон Апети” с ръководител Ж. Желева - любители на готвенето

 • Бон Апети по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Бон Апети по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Бон Апети по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Бон Апети по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Бон Апети по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство

 • Майсторителница по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Майсторителница по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Майсторителница по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Майсторителница по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Майсторителница по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Спортът е здраве” с ръководител Ж. Желязков

 • Спортът е здраве по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Спортът е здраве по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Спортът е здраве по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Спортът е здраве по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Футбол” с ръководител К. Калчев

 • Футбол по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Футбол по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Футбол по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Футбол по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Футбол по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

„Сръчни ръце” за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. Драганова

 • Сръчни ръце по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Сръчни ръце по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Сръчни ръце по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Сръчни ръце по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина
 • Сръчни ръце по проект „Твоят час“ - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

На всички участници и ръководители желаем приятна и ползотворна работа!

http://tvoiatchas.mon.bg