ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Учениците от ФУЧ "Екология" посетиха находището на блатно кокиче в землището на село Градина

Учениците от ФУЧ "Екология" посетиха находището на блатно кокиче в землището на село Градина

Учениците от ФУЧ "Екология" посетиха находището на блатно кокиче в землището на село Градина. Запознаха се с необходимите мерки за подобряване състоянието на това защитено и ценно растение. Съдържа алкалоида галантамин, от който се произвеждат различни лекарствени препарати. С разрешението на горския пазач, децата си набраха букети от блатно кокиче, като внимаваха да запазят луковиците невредими.