ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

140-годишнина от приемането на Търновската конституция

140-годишнина от приемането на Търновската конституция

В деня на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция учениците от VII класове посетиха Районен съд, гр. Първомай и участваха в заключителната викторина за проверка на получените знания от участието им в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".