Контакти - ОУ "Христо Ботев" с.Градина Контакти - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Пишете ни


Къде се намираме?

За контакти:

адрес: ул. д-р Петър Генов 1, с.Градина, община Първомай, област Пловдив

тел./факс: +359 (0)3162 22-32

пощенски код: 4290

e-mail: ou_xr.botev_gradina1856@abv.bg