ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Проекти

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети още >>

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

Във връзка с Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета” ОУ „Христо Ботев” село Градина кандидатства и беше одобрено за съфинансиране от МОН за закупуването на шкафчета за учениците от начален етап.

Прочети още >>

Проект „Твоят час” - фаза 2

Проект „Твоят час” - фаза 2

През 2017-2018 учебна година продължава работата по проект „Твоят час” на Министерството на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

Прочети още >>

Проект „Твоят час” - фаза 1

Проект „Твоят час” - фаза 1

През месец ноември стартира нов проект на Министерство на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е под надслов „Твоят час”.

Прочети още >>

Проекти 2006 - 2013г.

Отвори / Разгледай >>