Структура - ОУ "Христо Ботев" с.Градина Структура - ОУ "Христо Ботев" с.Градина Структура - ОУ "Христо Ботев" с.Градина

Структура и обучение

ОУ ”Христо Ботев” с.Градина е средищно и осигурява целодневно обучение, безплатна закуска за учениците в начален етап, обяд за желаещите ученици в ГЦОУД и превоз на деца от селата Крушево, Добри дол, Плодовитово и Оризово. Тук функционират 6 паралелки и 6 полуинтернатни групи в начален етап; 5 паралелки и 2 полуинтернатни групи в прогимназиален етап. Ползотворната работа на учениците протича в удобно обзаведени класни стаи и специализирани кабинети.


 • Училището разполага с две съвременно оборудвани компютърни зали с достъп до интернет.
 • За богатата и разнообразна спортна дейност допринасят двата физкултурни салона и големият двор с полета за различни спортове. Наши възпитаници често печелят призови места в общински спортни състезания.
 • Фирма за кетъринг осигурява храна за учениците, които закусват и обядват в училищната столова.
 • За децата полага грижи медицинска сестра в специализиран кабинет.
 • Училището е под непрекъснато видеонаблюдение.
 • В съответствие с интересите на децата, те изучават два чужди езика- английски /от втори клас/ и френски /от пети клас/, а в свободното си време посещават ФУЧ „От извора – български фолклор”, ФУЧ „Уча, мога, умея”, ФУЧ Приложно колоездене, ФУЧ „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и ФУЧ „Екология”.
 • Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани учители, чиято работа е структурирана така, че да отговаря на съвременните изисквания за:
  • конкурентно обучение;
  • високи критерии при контрол и оценка;
  • разнообразни средства и методи на преподаване;
  • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
  • задължително усвояване на учебния минимум;
  • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
  • диференциране на УВП;
 • Много от нашите възпитаници са намерили успешна реализация в областта на медицината, образованието, икономиката и инженерните технологии, политиката.

Педагогически състав

Име Длъжност
Пенка Петкова Директор
Лина Генова класен ръководител на Iа клас
Гинка Иванова класен ръководител на Iб клас
Елисавета Николова класен ръководител на II клас
Таня Стоянова класен ръководител на IIIа клас
Димитрина Александрова класен ръководител на IIIб клас
Мария Минева класен ръководител на IV клас
Жанета Желева Старши учител в ГЦОУД на Iа клас
Росица Атанасова Старши учител в ГЦОУД на Iб клас
Христина Янева Старши учител в ГЦОУД на II клас
Виолета Иванова Старши учител в ГЦОУД на IIIа клас
Светлинка Желязкова учител в ГЦОУД на IIIб клас
Петя Колева учител в ГЦОУД на IV клас
Надя Георгиева класен ръководител на Vа клас
Даниела Драганова класен ръководител на Vб клас
Желязко Желязков класен ръководител на VI клас
Магдалена Иванова класен ръководител на VIIа клас
Станка Ганчева класен ръководител на VIIб клас
Нели Арнаудова Старши учител в ГЦОУД Vа и Vб клас
Станимира Раева учител в ГЦОУД VІ и VIІ клас
Калчо Калчев учител по физическо възпитание и спорт
Надя Желязкова учител по математика и информационни технологии
Петър Петров учител по география и икономика
Дора Пелтекова учител по музика