На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник

На 23.09. 2022г. се проведе спортен празник на ОУ,,Хр. Ботев“. Учениците от начален етап участваха в организирани спортни игри – дърпане на въже, бягане на 100 м, футбол. В прогимназиален етап заниманията бяха свързани приоритетно с безопасността на движението по пътищата на велосипедисти и пешеходци.

Всички участници в индивидуалните и групови игри бяха наградени от директора на училището г-жа Петкова.

 

На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник
На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник