На 29.10.2021г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник

На 29.10.2021г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник. Организирани бяха игри със състезателен характер - дърпане на въже, народна топка, футбол, бягане на 100 метра, федербал и джаги. Учениците бяха разпределени в две възрастови групи- I – IVклас и  V-VII клас. Децата  от начален курс играха в двора на училището, а по-големите ученици се състезаваха на стадиона.

Мероприятието премина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Награди получиха следните ученици:

                                                           I – IVклас

Джаги: Стайко Христев

Народна топка: II клас,   IV клас

Дърпане на въже: II клас,   III клас

                                                         I – II клас                                III- IV клас                                                  

Бягане на 30 метра:     I място-Александър Спасов              Мартин Колев

                                          II място - Селвет Ангелова            Преслав Апостолов

                                          III място- Кристиан Петков            Митко Момчилов

 

                                                          V-VII клас

Футбол:  VII клас

Народна топка:  VI клас

Дърпане на въже: VII клас

Бягане на 50 метра момчета: I място-Христо Стоянов, II място – Гено Милев, IIIмясто-Венелин Иванов

Бягане на 50 метра момиичета: I място-Емануела Иванова, II място –Виктория Танкова, III място-Златка Ангелова