Ние вече сме грамотни!

На 28.04.23г. с песни и танци първокласниците показаха пред своите родители и гости какво са научили през изминалата година със своите ръководители Гинка Иванова и Росица Атанасова.

 

Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!