Програма за междуучилищна дейност, ОУ Хр. Ботев, с. Градина, общ. Първомай