Съобщение

ОУ,,Христо Ботев“ участва в Национална програма на МОН ,,Заедно в изкуствата и в спорта“.
Ще бъдат сформирани 2 групи:

  • Група за театрално изкуство
  • Отбор по футбол

ОУ „ Христо Ботев“ с. Градина търси да назначи специалисти - ръководители в съответната област за учебната 2023/2024 г.
Желаещите да участват трябва да подадат заявление до 07.07.2023 г. в деловодството на ОУ „Христо Ботев“ с. Градина.