Съобщение

ОУ,,Хр. Ботев“ участва в Национална програма на МОН ,,Заедно в изкуствата и в спорта“.
Ще бъдат сформирани 3 групи:

  • Вокална група за забавна и естрадна песен
  • Група за танцов фолклор
  • Отбор по волейбол

ОУ „ Христо Ботев“ с. Градина търси да назначи специалисти - ръководители в съответната област за учебната 2022 / 2023 г.

Желаещите да участват трябва да подадат заявление до 24.06.2022г. в деловодството на

ОУ „Христо Ботев“ с. Градина