Съобщение за общински кръг на олимпиада по математика

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране на олимпиадите и Заповед №РД-01-675/ 02.11.2022г. на началника на РУО-Пловдив, общинският кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА в ОУ,,Хр. Ботев“ ще се проведе на 11.12.2022г.(неделя) от 9,30 часа.

Всички желаещи ученици от IV, V, VI и VII клас трябва да се явят в училище 30 минути по-рано.