Ученици, разпределени в 5 отбора, от 5, 6 и 7 клас взеха участие в благотворителни турнири по проект "Бъди умен, мисли кръгово"

На 04.05.2023 г. ученици, разпределени в 5 отбора, от 5, 6 и 7 клас взеха участие в благотворителни турнири по проект "Бъди умен, мисли кръгово". Отборите се справиха чудесно и с резултата си допринесоха за добрите каузи, свързани с опазване на околната среда.