Заедно в изкуствата и спорта

През учебната 2023-2024 година ОУ ,,Хр. Ботев“  се включи в Националната програма ,,Заедно в изкуствата и спорта“. Целта на програмата е създаването на условия за развитие на творческите способности на децата със средствата на театралното изкуство; естетическо възпитание на участниците, засилване интереса на учениците за участие в групи/ отбори за колективни спортове, насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

В модул ,,Изкуства“е сформирана една група - категория ,,Театрална работилница за мечти“ с ръководител Н. Арнаудова-Милчева- старши учител в ГЦОУД

В модул ,,Спорт“ е сформирана една група по футбол с ръководител К. Калчев- старши учител в прогимназиален етап.

Програмата стартира дейността си от м. октомври.