За връзка

Адрес

Новини

Проект Слънчева система

Ученици от IV "а" и IV "б" клас с огромно желание и подкрепа от родителите изработиха модели на Слънчевата система.

Честване 175 години от рождението на Христо Ботев

175 години от рождението на Христо Ботев – борец за националното освобождение на България, обезсмъртил името и делото си с перо и сабя. Цялото му творчество на поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител е посветено на един идеал – борба и саможертва в името на свободата – духовна, социална и политическа. Краткият му живот е безкомпромисно въплъщение на този идеал, което го превръща в национален символ и един от най-тачените национални герои.

Във връзка с бележитата годишнина, ОУ “Христо Ботев“, с. Градина, получи поздравителен адрес от Кмета на Община Първомай - г-н Митков.

Вокалната група към училището с ръководител г-жа В. Павлова и ученици от VI клас, подготвени от г-жа М. Иванова г-жа Ст. Ганчева  изнесоха музикално-поетична програма.

 


 

Коледно тържество

Веднъж в годината е Коледа! Но неведнъж в годината са ни  нужни доброта, милосърдие и надежда. В очакване на по-добри дни, семейно щастие и благоденствие учениците на ОУ„Хр. Ботев““ обединиха сили и талант за подготовката на своето коледно тържество.

Волейболен мач

На 21.12.2022г. се проведе волейболна среща между отборите  на ОУ,,Георги  Караславов“,  кв. Дебър и ОУ,,Хр. Ботев“, с. Градина по Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта“. Приятелската  среща завърши с победа с 2:1 гейма в полза на Дебър.

Съобщение за общински кръг на олимпиада по математика

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране на олимпиадите и Заповед №РД-01-675/ 02.11.2022г. на началника на РУО-Пловдив, общинският кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА в ОУ,,Хр. Ботев“ ще се проведе на 11.12.2022г.(неделя) от 9,30 часа.

Всички желаещи ученици от IV, V, VI и VII клас трябва да се явят в училище 30 минути по-рано.

Заедно в изкуствата и спорта

През учебната 2022-2023 година ОУ,,Хр. Ботев“  се включи в Националната програма,,Заедно в изкуствата и спорта“. Целта на програмата е засилване интереса на учениците за участие в групи/ отбори за колективни спортове, развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение ; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

Занимания по интереси

И тази учебна година (2022-2023) ОУ,,Хр. Ботев“ ще продължи да работи по Наредбата за приобщаващото образование. Заниманията по интереси ще се провеждат по 7 тематични направления: ,,Природни науки“, ,Дигитална креативност“, ,,Математика“, ,,Технологии“, ,,Изкуства и култура“, ,,Гражданско образование“, ,,Екологично образование и здравословен начин на  живот“.

На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник

На 23.09. 2022г. се проведе спортен празник на ОУ,,Хр. Ботев“. Учениците от начален етап участваха в организирани спортни игри – дърпане на въже, бягане на 100 м, футбол. В прогимназиален етап заниманията бяха свързани приоритетно с безопасността на движението по пътищата на велосипедисти и пешеходци.

Ден за безопасност на движението

По повод отбелязването на Деня за безопасност на движението по пътищата в ОУ,,Хр. Ботев“се проведе демонстрация на безопасно управление на велосипед. Ученици от отбора по приложно колоездене показаха как безопасно да се движим по пътя като пешеходци и велосипедисти. Демонстрацията се проведе на новата площадка по БДП, която се намира в двора на училището.

Занятието беше ползотворно и много забавно.

Отново е 15 септември

Отново е 15 септември. Празнува цяла България: онези, които тепърва ще влязат в училище и тези, които за пореден път ще прекрачат школския праг, но пораснали с едно лято, копнеещи да видят старите си приятели, да седнат на чиновете, да вдишат въздуха на класната стая, натежал от теореми, формули, разкази, дати; от смях и лудории.

Publish modules to the "offcanvas" position.