За връзка

Адрес

Новини

Баба Марта побърза да дойде в ОУ,,Хр.Ботев‘‘ и да прогони Малък Сечко.

Учениците от 2а и 2б клас с класни ръководители съответно Лина Генова и Гинка Иванова изнесоха кратка музикално-увеселителна програма и усмихнаха понеделника още от сутринта. Добрата старица и нейните подгласници раздадоха картички и мартенички на всички деца, учители и служители и им пожелаха да са весели и засмени, румени и червени.

‚,Ти ни трябваш и днес, Апостоле !“-рецитал на учениците от 3 клас

19 февруари-свята дата! На този ден преди 147 години увисва на бесилото най-великият син на България - Васил Левски. Апостола на свободата е обесен на 18 февруари 1873 г. в покрайнините на София, днес- центъра на столицата, където се извисява паметникът му. Заради грешка в календара и до днес България отдава почит пред делото на своя ,,един син“ ден по-късно.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ОУ „Христо Ботев“ , код 1602303 , с. Градина, община Първомай

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците от Випуск 2019 получиха своите свидетелства за завършено основно образование.

Учениците от Випуск 2019 получиха своите свидетелства за завършено основно образование. На четирима от тях се връчиха грамоти и награди за отличен успех. Седмокласниците изразиха своята благодарност към учителите и им поднесоха красиви букети. След официалната част, купонът продължи в „Парно бар“.

Учениците от начален етап на образование успешно завършиха учебната година

Учениците от начален етап на образование успешно завършиха учебната година. Най-развълнувани бяха първокласниците и четвъртокласниците. След получаване на свидетелствата, част от децата участваха в благотворителния концерт „Заедно за камерна сцена“.

Ученици от група за занимания по интереси "Религия" с ръководител Мария Личева, посетиха манастир „Свети Атанасий”

Ученици от група за занимания по интереси "Религия" с ръководител Мария Личева, посетиха манастир „Свети Атанасий” над село Златна ливада, смятан за най-стария в Европа. С желание и вяра, учениците се спуснаха да търсят щастливата четирилистна детелина. Някои – успяха!

Publish modules to the "offcanvas" position.