Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

Във връзка с Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета” ОУ „Христо Ботев” село Градина кандидатства и беше одобрено за съфинансиране от МОН за закупуването на шкафчета за учениците от начален етап. В тази връзка към началото на 2018/2019 учебна година бяха закупени и поставени общо 32 бр. шкафчета /на модули по четири броя/ за учениците от І-ви до ІV-ти клас вкл.

В тях учениците могат да съхраняват учебниците си, учебните комплекти и помагала и други материали, необходими за осъществяването на образователния процес, както и екипи за физическо възпитание и лични вещи.

Основната цел на проекта е да се олекотят раниците на учениците, а целодневното обучение да бъде по-ефективно и организирано.

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Осигуряване на ученически шкафчета”