Проект „Твоят час” - фаза 1

През месец ноември стартира нов проект на Министерство на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е под надслов „Твоят час”. Целите на проекта са: преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения при усвояване на учебното съдържание; включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности; превръщане на училището в по-привлекателно място за децата; създаване на механизми за активно включване на общността и родителите в училищния живот, прилагане на електронни продукти в процеса на обучение за създаване на позитивна среда.

В нашето училище се проведе анкета сред учениците, на базата на която се сформираха четири обучителни групи за преодоляване на образователните дефицити по български език и математика с ръководители Д. Александрова, Т. Стоянова, Л. Генова и М. Апостолова и девет групи за занимания по интереси:

1

„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци

„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци
„Танцувай с мен” с ръководител Г. Иванова - група за танци

 

2

„Знам и творя в компютърния свят” с ръководител Н. Желязкова

„Знам и творя в компютърния свят” с ръководител Н. Желязкова
„Знам и творя в компютърния свят” с ръководител Н. Желязкова
„Знам и творя в компютърния свят” с ръководител Н. Желязкова

 

3

„Компютърът – мой приятел” с ръководител Ел. Николова - групи по информационни технологии

„Компютърът – мой приятел” с ръководител Ел. Николова - групи по информационни технологии
„Компютърът – мой приятел” с ръководител Ел. Николова - групи по информационни технологии
„Компютърът – мой приятел” с ръководител Ел. Николова - групи по информационни технологии
„Компютърът – мой приятел” с ръководител Ел. Николова - групи по информационни технологии

 

4

„Бон Апети” с ръководител Ж. Желева - любители на готвенето

„Бон Апети” с ръководител Ж. Желева - любители на готвенето
„Бон Апети” с ръководител Ж. Желева - любители на готвенето
„Бон Апети” с ръководител Ж. Желева - любители на готвенето
„Бон Апети” с ръководител Ж. Желева - любители на готвенето
„Бон Апети” с ръководител Ж. Желева - любители на готвенето

 

5

„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство

„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство
„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство
„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство
„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство
„Майсторителница” с ръководител Н. Димитрова – приложно и изобразително изкуство

 

6

„Спортът е здраве” с ръководител Ж. Желязков

„Спортът е здраве” с ръководител Ж. Желязков
„Спортът е здраве” с ръководител Ж. Желязков
„Спортът е здраве” с ръководител Ж. Желязков
„Спортът е здраве” с ръководител Ж. Желязков

 

7

„Футбол” с ръководител К. Калчев

„Футбол” с ръководител К. Калчев
„Футбол” с ръководител К. Калчев
„Футбол” с ръководител К. Калчев
„Футбол” с ръководител К. Калчев
„Футбол” с ръководител К. Калчев

 

8

„Сръчни ръце” за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. Драганова

„Сръчни ръце” за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. Драганова
„Сръчни ръце” за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. Драганова
„Сръчни ръце” за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. Драганова
„Сръчни ръце” за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. Драганова
„Сръчни ръце” за майсторите на иглата и конеца с ръководител Д. Драганова

 

На всички участници и ръководители желаем приятна и ползотворна работа!

http://tvoiatchas.mon.bg