Проект „Твоят час” - фаза 2

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи спецефечни знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/

През 2017-2018 учебна година продължава работата по проект „Твоят час” на Министерството на образованието и науката, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Целите на проекта отново са преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения при усвояването на учебното съдържание, включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности, превръщане на училището в по- привлекателно място за децата, създаване на механизми за активно включване на общността и родителите в училищния живот, прилагане на електронни продукти в процеса на обучение за създаване на една по-позитивна и приятна среда.

Както миналата година и тази в училището се проведе анкета сред учениците, на базата на която се сформираха отново групи по интереси и групи за преодоляване на образователните дефицити. За разлика от предходната година, в тази броят на групите по интереси се намали с две, за сметка на броя на групите за преодоляване на обучителните затруднения. Те се увеличиха с една, защото се сформира група и в прогимназиален етап – „Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова – старши учител по математика. В начален етап се запазват две групи по български:

  • „Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова
  • „Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева

и две по математика:

  • „Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова
  • „Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова

Общият брой на децата обхванати в групите за преодоляване на затрудненията е 45. Броят на учениците, участващи в групите по интереси е 127 и са разпределени в следните дейности:

  • „Активни и здрави” – ръководител Станимира Раева
  • „Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
  • „Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
  • „Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
  • „Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
  • Две групи по футбол с ръководител Калчо Калчев

Основна цел и тази учебна година ще бъде създаването на условия за повишаване на потенциала на учениците, на възможностите им за успешно завършване на основното им образование и развиването и надграждането на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

1

Твоят час, изява Магията на танца

Твоят час, изява Магията на танца
Твоят час, изява Магията на танца
Твоят час, изява Магията на танца
Твоят час, изява Магията на танца
Твоят час, изява Магията на танца
Твоят час, изява Магията на танца
Твоят час, изява Магията на танца
Твоят час, изява Магията на танца

 

2

„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова

„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова
„Танцовото изкуство” – ръководител Елисавета Николова

 

3

„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова

„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова
„Танцувай с мен” – ръководител Гинка Иванова

 

4

„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова

„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова
„Бон апети” – ръководител Даниела Драганова

 

5

„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова

„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова
„Майсторителница” – ръководител Надя Димитрова

 

6

„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова

„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова
„Математика за големи” с ръководител Надя Христова Желязкова

 

7

„Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова

„Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова
„Математиката – лесна и интересна” – ръководител Таня Стоянова

 

8

„Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова

„Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова
„Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова
„Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова
„Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова
„Смятай с мен” – ръководител Мария Апостолова

 

9

„Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова

„Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова
„Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова
„Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова
„Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова
„Да чета и пиша е лесно” – ръководител Димитрина Александрова

 

10

„Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева

„Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева
„Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева
„Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева
„Четем, пишем, общуваме” – ръководител Жанета Желева

 

11

„Футбол” с ръководител Калчо Калчев

„Футбол” с ръководител Калчо Калчев
„Футбол” с ръководител Калчо Калчев
„Футбол” с ръководител Калчо Калчев
„Футбол” с ръководител Калчо Калчев
„Футбол” с ръководител Калчо Калчев
„Футбол” с ръководител Калчо Калчев