ОУ ”Христо Ботев” с.Градина е средищно и осигурява целодневно обучение, безплатна закуска за учениците в начален етап, обяд за желаещите ученици в ГЦОУД и превоз на деца от селата Крушево, Добри дол, Плодовитово и Оризово. Тук функционират 5 паралелки и 4 полуинтернатни групи в начален етап; 5 паралелки и 2 полуинтернатни групи в прогимназиален етап. Ползотворната работа на учениците протича в удобно обзаведени класни стаи и специализирани кабинети. Училището предоставя безплатен WI-FI достъп за всички ученици на територията на цялата сграда.

 • Училището разполага с две съвременно оборудвани компютърни зали с достъп до интернет.
 • За богатата и разнообразна спортна дейност допринасят двата физкултурни салона и големият двор с полета за различни спортове. Наши възпитаници често печелят призови места в общински спортни състезания.
 • Фирма за кетъринг осигурява храна за учениците, които закусват и обядват в училищната столова.
 • За децата полага грижи медицинска сестра в специализиран кабинет.
 • Училището е под непрекъснато видеонаблюдение.
 • В съответствие с интересите на децата, те изучават два чужди езика- английски /от втори клас/ и френски /от пети клас/, а в свободното си време посещават ФУЧ Приложно колоездене и ФУЧ „Екология”.
 • Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани учители, чиято работа е структурирана така, че да отговаря на съвременните изисквания за:
  • конкурентно обучение;
  • високи критерии при контрол и оценка;
  • разнообразни средства и методи на преподаване;
  • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
  • задължително усвояване на учебния минимум;
  • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
  • диференциране на УВП;
 • Много от нашите възпитаници са намерили успешна реализация в областта на медицината, образованието, икономиката и инженерните технологии, политиката.

 

Педагогически състав
Име Длъжност
Пенка Петкова Директор
Димитрина Александрова класен ръководител на I клас
Мария Апостолова класен ръководител на II клас
Лина Генова класен ръководител на III а клас
Гинка Иванова класен ръководител на III б клас
Елисавета Николова класен ръководител на IV клас
Жанета Желева Старши учител в ГЦОУД на I клас
Петя Колева Старши учител в ГЦОУД на II клас
Росица Атанасова Старши учител в ГЦОУД на III а,б клас /сборна/
Христина Янева учител в ГЦОУД на IV клас
Надя Димитрова класен ръководител на V а клас
Станка Ганчева класен ръководител на V б клас
Магдалена Танева класен ръководител на VI клас
Калчо Калчев класен ръководител на VII а клас
Дениела Драганова класен ръководител на VII б клас
Нели Арнаудова учител в ГЦОУД VІ и VIІ клас
Станимира Раева Старши учител в ГЦОУД Vа и Vб клас
Калчо Калчев учител по Физическо възпитание и спорт
Надя Желязкова учител по Математика и Информационни технологии
Донка Иванова учител по География и икономика
Асения Господинова учител по Музика

 

Непедагогически състав
Име, презиме, фамилия Длъжност:
1. Иванка Петкова Найденова Главен счетоводител
2. Славка Иванова Славчева ЗАС
3. Алтънка Димитрова Василева Чистач
4. Добринка Нанева Кинаева Чистач
5. Костадин Матеев Чаев Шофьор
6. Здравко Асенов Борисов Огняр