ОУ ”Христо Ботев” с. Градина е средищно и осигурява целодневно обучение, безплатна закуска за учениците в начален етап, обяд за желаещите ученици в ГЦОУД и превоз на деца от селата Крушево, Добри дол, Плодовитово и Оризово. Тук функционират 5 паралелки и 4 полуинтернатни групи в начален етап; 5 паралелки и 2 полуинтернатни групи в прогимназиален етап. Ползотворната работа на учениците протича в удобно обзаведени класни стаи и специализирани кабинети. Училището предоставя безплатен WI-FI достъп за всички ученици на територията на цялата сграда.

 • Училището разполага с две съвременно оборудвани компютърни зали с достъп до интернет
 • За богатата и разнообразна спортна дейност допринасят двата физкултурни салона и големият двор с полета за различни спортове. Наши възпитаници често печелят призови места в общински спортни състезания.
 • Фирма за кетъринг осигурява храна за учениците, които закусват и обядват в училищната столова.
 • За децата полага грижи медицинска сестра в специализиран кабинет.
 • Училището е под непрекъснато видеонаблюдение.
 • В съответствие с интересите на децата, те изучават два чужди езика- английски /от втори клас/ и френски /от пети клас/.
 • Педагогическият колектив се състои от висококвалифицирани учители, чиято работа е структурирана така, че да отговаря на съвременните изисквания за:
  • конкурентно обучение;
  • високи критерии при контрол и оценка;
  • разнообразни средства и методи на преподаване;
  • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
  • задължително усвояване на учебния минимум;
  • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
  • диференциране на УВП;
 • Много от нашите възпитаници са намерили успешна реализация в областта на медицината, образованието, икономиката и инженерните технологии, политиката.

 

Педагогически състав
Име Длъжност
Пенка Петкова Директор
Елисавета Николова Старши учител в начален етап
Димитрина Александрова Старши учител в начален етап
Мария Апостолова Старши учител в начален етап
Лина Генова Старши учител в начален етап
Гинка Иванова Старши учител в начален етап
Христина Янева Старши учител в ГЦОУД
Жанета Желева Старши учител в ГЦОУД
Петя Колева Старши учител в ГЦОУД
Росица Атанасова Старши учител в ГЦОУД
Даниела Драганова Старши учител в прогимназиален етап
Надя Димитрова Старши учител в прогимназиален етап
Станка Ганчева Старши учител в прогимназиален етап
Магдалена Иванова Старши учител в прогимназиален етап
Нели Арнаудова-Милчева Старши учител в ГЦОУД
Станимира Раева Старши учител в ГЦОУД
Калчо Калчев Старши учител в прогимназиален етап
Надя Желязкова Старши учител в прогимназиален етап
Донка Иванова Лектор по география и икономика
Ваня Павлова Лектор по музика
Йоана Генева Лектор по КМИТ

 

Непедагогически състав
Име, презиме, фамилия Длъжност:
Славка Иванова Славчева Главен счетоводител
Дарина Христова Ангелова ЗАС
Добринка Нанева Кинаева Чистач
Ганка Петрова Гаджонова Чистач
Йордан Георгиев Иванов Шофьор
Петьо Димов Христозов Огняр
Елена Николова Василева Образователен медиатор