За връзка

Адрес

Новини

Съобщение за общински кръг на олимпиада по математика

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране на олимпиадите и Заповед №РД-01-675/ 02.11.2022г. на началника на РУО-Пловдив, общинският кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА в ОУ,,Хр. Ботев“ ще се проведе на 11.12.2022г.(неделя) от 9,30 часа.

Всички желаещи ученици от IV, V, VI и VII клас трябва да се явят в училище 30 минути по-рано.

Заедно в изкуствата и спорта

През учебната 2022-2023 година ОУ,,Хр. Ботев“  се включи в Националната програма,,Заедно в изкуствата и спорта“. Целта на програмата е засилване интереса на учениците за участие в групи/ отбори за колективни спортове, развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение ; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

Занимания по интереси

И тази учебна година (2022-2023) ОУ,,Хр. Ботев“ ще продължи да работи по Наредбата за приобщаващото образование. Заниманията по интереси ще се провеждат по 7 тематични направления: ,,Природни науки“, ,Дигитална креативност“, ,,Математика“, ,,Технологии“, ,,Изкуства и култура“, ,,Гражданско образование“, ,,Екологично образование и здравословен начин на  живот“.

На 23.09.2022г. в ОУ,,Христо Ботев” се проведе спортен празник

На 23.09. 2022г. се проведе спортен празник на ОУ,,Хр. Ботев“. Учениците от начален етап участваха в организирани спортни игри – дърпане на въже, бягане на 100 м, футбол. В прогимназиален етап заниманията бяха свързани приоритетно с безопасността на движението по пътищата на велосипедисти и пешеходци.

Ден за безопасност на движението

По повод отбелязването на Деня за безопасност на движението по пътищата в ОУ,,Хр. Ботев“се проведе демонстрация на безопасно управление на велосипед. Ученици от отбора по приложно колоездене показаха как безопасно да се движим по пътя като пешеходци и велосипедисти. Демонстрацията се проведе на новата площадка по БДП, която се намира в двора на училището.

Занятието беше ползотворно и много забавно.

Отново е 15 септември

Отново е 15 септември. Празнува цяла България: онези, които тепърва ще влязат в училище и тези, които за пореден път ще прекрачат школския праг, но пораснали с едно лято, копнеещи да видят старите си приятели, да седнат на чиновете, да вдишат въздуха на класната стая, натежал от теореми, формули, разкази, дати; от смях и лудории.

Съобщение

ОУ,,Хр. Ботев“ участва в Национална програма на МОН ,,Заедно в изкуствата и в спорта“.
Ще бъдат сформирани 3 групи:

  • Вокална група за забавна и естрадна песен
  • Група за танцов фолклор
  • Отбор по волейбол

ОУ „ Христо Ботев“ с. Градина търси да назначи специалисти - ръководители в съответната област за учебната 2022 / 2023 г.

Желаещите да участват трябва да подадат заявление до 24.06.2022г. в деловодството на

ОУ „Христо Ботев“ с. Градина

Последната дейност по проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне.

С един златен медал ,четвърто и пето място се завърнаха от гр. Ямбол състезателите по Приложно колоездене към ОУ „Христо Ботев” с.Градина с треньор Калчо Калчев

С един златен медал ,четвърто и пето място се завърнаха от гр. Ямбол състезателите по Приложно колоездене към ОУ „Христо Ботев” с.Градина с треньор Калчо Калчев.

Програма за междуучилищна дейност, ОУ Хр. Ботев, с. Градина, общ. Първомай

Publish modules to the "offcanvas" position.