Новини и събития

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране на олимпиадите и Заповед №РД-01-675/...

През учебната 2022-2023 година ОУ,,Хр. Ботев“ се включи в Националната програма,,Заедно в...

И тази учебна година (2022-2023) ОУ,,Хр. Ботев“ ще продължи да работи по Наредбата за...

На 23.09. 2022г. се проведе спортен празник на ОУ,,Хр. Ботев“. Учениците от начален етап участваха...