Образци на заявление


docЗаявление за самостоятелна форма

docЗаявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

docЗаявление за записване

docЗаявление за издаване на дубликати

docЗаявление за издаване на свидетелство за завършено основно образование

docЗаявление за издаване на удостоверение за завършен клас

 

Административни услуги


docxПреместване на ученици в държавните и в общинските училища

docxИздаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

docxИздаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

docxИздаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава