Анелия Иванова от 7 б клас се класира на първо място в Националното състезание "Природата - наш дом" 2021г. в раздел : Костюм или предмет от отпадъчни материали

Анелия Иванова от 7 б клас се класира на първо място в Националното състезание "Природата - наш дом" 2021г. в раздел : Костюм или предмет от отпадъчни материали
Анелия Иванова от 7 б клас се класира на първо място в Националното състезание "Природата - наш дом" 2021г. в раздел : Костюм или предмет от отпадъчни материали