Проект Слънчева система

Ученици от IV "а" и IV "б" клас с огромно желание и подкрепа от родителите изработиха модели на Слънчевата система.

 

Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система
Проект Слънчева система