Стартираха ,,Занимания по интереси“

И през  тази учебна година в ОУ,,Хр. Ботев“ ще се провеждат занимания по интереси, които са с национално финансиране. Чрез тях се подкрепя развитието на ключови компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите. Това са учебни часове и изяви на учениците, провеждане на занимания между различни институции, посещения на различни културно-исторически и природни обекти . Групите по тях се организират приоритетно в направленията: ,,Дигитална креативност“, ,,Природни науки“, ,,Математика“ и ,,Технологии“. Провеждат се извън часовете по учебен план, по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите за самоподготовка.

Групите за занимания по интереси са както следва:

1.,,Компютърът – мой приятел“ -

3а клас с ръководител Елисавета Николова

3б клас с ръководител Гинка Иванова

2. ,,Фолклор на етносите - ромски фолклор“ - 1 клас с ръководител Димитрина Александрова

3. ,,Спортни дейности“ - сборна група 3-4 клас с ръководител Калчо Калчев

4. ,,Творя с въображение“ - сборна група 5-7 клас с ръководител Надя Димитрова

5. ,,Моята първа професия“ - 7 клас с ръководител Даниела Драганова

6. ,,Пея и се забавлявам“ - 5 и 6 клас с ръководител Асения Господинова